Bedrijfsopvolging

Diensten en thema's

Bedrijfsopvolging via uw B.V.

Bedrijfsopvolging moet je tijdig starten. Dit in verband met het voorkomen van het onnodig verschuldigd worden van belasting. Richt je op een tijdspanne van 3 tot 5 jaar. Begin met het oprichten van een holding-BV. Zet daar vervolgens je werk-BV met de huidige onderneming onder. Holding wordt zo enig aandeelhouder en kan de aandelen vervolgens aan de opvolger overdragen.

Hoe je dit kunt realiseren ? 

Dat kan doordat de werk-BV een nieuwe BV opricht, daarvan de aandeelhouder wordt en deze vervolgens tot nieuwe werk BV maakt. Wat is dan nodig ? Een akte van oprichting van de werk- BV; een statutenwijziging van de oorspronkelijke werk BV, waarin deze, nu de holding BV, de doelstelling verandert in een doelstelling van uitsluitend beheer en management en deelneming in andere BV's. Zijn aandeelhouderschap in de nieuwe werk-BV is daarvan een voorbeeld.

Er zijn ook andere wijzen van aanpak. Hiervoor kunt u het beste een fiscalist in de arm nemen.

In beide situaties hangt de werk BV onder de holding en is deze voorbereid op de opvolging.

Een holding geeft belangrijke voordelen. Een daarvan speelt hier: Namelijk een fiscaal probleemloze overdracht van het ondernemingsvermogen bij de verkoop van de aandelen in de werk-BV aan de opvolger. Alles uit de onderneming gaat dan in keer over naar de opvolger.

Vertrouwt de opvolger het niet dan kan hij ook kiezen voor losse onderdelen van het bedrijf. Dit is een activa/passiva transactie. Dat is dan geen aandelenoverdracht en is fiscaal wel belast bij de verkoper. Dat geeft wel weer als voordeel dat daarop afschrijving mogelijk is.

Raadpleeg uw accoutant inzake de keuze tussen een aandelenoverdracht en een activa/passiva transactie.

Maak je geen gebruik van een holding, dan komt de opbrengst in het privé-vermogen en is inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een holding gebeurt dat pas, als deze aan u gaat uitkeren (= dividend).

Een ander voordeel van de holding is de bescherming van aansprakelijkheid in privé: Tenslotte is deze holding-B.V. de verkoper van de onderneming.

Niet in de laatste plaats is het mogelijk om de waarde van de werk-B.V. licht te houden en daarmee de financiering door de bedrijfsopvolger. Door de reserves van de werk-B.V. uit te keren aan de holding zit alleen het broodnodige in de werk-B.V.

De verkoop van de aandelen in de werk BV geschiedt via een koopcontract. Daarin staan de koopsom en alle voorwaarden van de verkoop en koop. Vervolgens maakt de notaris een notariële akte van levering van de aandelen aan de koper door de verkoper-holding.

U ziet, het is van belang om uw adviseur, of dit nu uw accountant, fiscalist of notaris is, hierover te advies te vragen.

Bezoekadres

Dorpsstraat 127
5731 JH Mierlo